Meditace

Vlastní život a mé potřeby mě dovedly skrze tělo k hlubokým meditacím. Ve své praxi propojuji přístup tradiční Jóga Nidry (ustálené struktury hlubokých meditací využívaných v józe) s principy Mindfulness přístupu, vycházejících z buddhistické tradice Tibetu. Toto propojení mě uspokojuje mimo jiné i z toho důvodu, že prakticky je Mindfulness již 50 let prověřou EBM (Evidence-Based Medicine - tedy odbornými studiemi prověřenou) metodou nazývanou participativní medicína, kdy na různých klinikách v zahraničí fungují Mindfulness centra pro podporu aktivní účasti pacientů na jejich uzdravování a doplňují tak tradiční léčbu. Z posledních výzkumů vyplývá, že Mindfulness je stále více využívaným přístupem v psychologii a psychiatrii, v nápravných zařízeních, ve věznicích, ve školách namísto tradičních trestů... To mi dává hluboký smysl. Neboť Mindfulness integruje jednotlivé části mozku a tím vede k lepší seberegulaci, snižuje stresovou zátěž, pomáhá lepší orientaci v pocitech a následné práci s nimi, posiluje imunitní systém, v důsledku harmonizuje mezilidské vztahy, pomáhá včlenit laskavost a vděčnost do každodenního života... a mnohé další. A účinky se dostavují po,ěrně rychle. 
 
Na meditace ke mně můžete dorazit na Meditativní večery (asi 1x měsíčně, Říčany) či na Meditativní popoledne pro ženy (1x měsíčně, Světice). Aktuální informace najdete v rozvrhu kurzů. Pro přihlášení se na termín mi prosím napiště mail.