Firemní semináře

 
V závislosti na poptávce organizuji ve firmách akce pro zaměstnance na míru: 
 - Yoga days
 - Inspirativní workshopy v oblasti zdravého životního stylu (aromaterapie a její využití na pracovišti, zdravé návyky na pracovišti, dechová praxe...) 
 - Inspirativní workshopy pro kompenzaci sedavého zaměstnání a prevence stresu (zdravá kancelář, kompenzační pomůcky, cvičení pro podporu zraku, jednoduché cvičení na pracovišti...)
 - Speciání tzv. MINDFULNESS semináře pro zvědomení těla a mysli (jógové cvičení, meditace, zvědomování smyslů, uvědomování si sebe sama...) 
 
Vše lze jednorázově jako ochutnávka nebo v pravidelném režimu. Zajištuji veškeré cvičební a kompenzační pomůcky na semináře, mohu zajistit taktéž jejich nákup na pracovište. 
 
Na vyžádání mohu poskytnout reference. 
 
Cena za výše uvedené služby závisí na rozsahu služby, místě a délce konání, zahrnuje veškerou přípravu a organizaci a je individuální. 
 
Na firemních projektech často spolupracuji s těmito partnery: 
 
 - Celostní program vitality Romana Vybírala romanvybiral.cz/
 - Projekt "Zdravé oči" zdrave-oci.eu/