Partneři

Nic z toho, co spolu zažíváme na cvičeních, při meditacích, na pobytech ... by nebylo možné bez vás a bez podpory partnerů, kteří mi důvěřují a sdílejí s naší filozofií stejné hodnoty. 
Proto děkuji vám všem z celého srdce a jmenovitě děkuji také:
 
  • mému životnímu partnerovi Romanovi a svým dětem za velkorysost a pochopení a také za jejich trpělivost :-)
  • Erice Župové za její otevřenost a důvěru ve společné projekty rodinavharmonii.eu/
  • Přemku Gregorovi za jeho úžasnou hudbu na španělkou kytaru, kterou doprovází naše meditace na frekvenci 432Hz www.mystic-guitar.cz/
  • Lence Nehodové za důvěru v mou filozofii a podporu při organizaci pobytů se cvičením www.cklenka.cz/
  • a také všem organizacím, firmám, školkám a školám, kteří dlouhodobě mé služby čerpají a umožňují tak svými prostředky, aby se naše projekty rozvíjely