Všeobecné obchodní podmínky:

 

- Oddíl JógaPilates zpracovává osobní údaje v souladu s legislativou týkající se GDPR. Uhrazením kurzovného a podpisem informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjadřuje klient svůj souhlas s poskytnutím svych osobních údajů a jejich zpracováním za účelem evidence členké základny oddílu Jóga Pilates, další případné fakturace a pravidelné informovanosti o dění v oddíle, dalších akcích a setkáních. Správce (Oddíl JógaPilates) si vyhrazuje právo předat tyto informace zpracovateli České Unii Sportu za účelem žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.

- Cvičení je určeno pro zdravé jedince, veškeré nejasnosti ohledně svého zdravotního stavu konzultujte, prosím,  se svým lékařem. Tempo i náročnost cvičení přizpůosbuji možnostem skupiny, ovšem cvičení je zcela dobrovolné a každý cvičí na svou vlastní zodpovědnost.

Veškerá cvičení jsou koncipována jako kurz, jednorázově je možné přijít pouze výjimečně po dohodě. Při předplacení kurzu (1xtýdně v daný den a čas) na 1 pololetí vychází 1 lekce/60min na 100kč. Při předplacení dvou po sobě jdoucích kurzů jednou osobou (pilates a jóga v jeden den) je cena obou lekcí dohromady 175kč. Při jednorázové návštěvě stojí 1 lekce v délce 60min 130kč, v délce 120min 260kč. Lekce 90min (pondělí, úterý ráno) vychází v předplatném režimu 138Kč, nárazové vstupné 170kč. 

- Předplatitelé mají povinnost omlouvat (nejlépe 1 den předem sms na 608815989) svou neúčast a zárověň mají možnost využít zdarma náhrady zaměškaných lekcí v rámci jednoho pololetí v kurzech jiný den (pondělí, úterý či čtvrtek, dopoledne či večer). Takto si navzájem umožníte maximálně využít své investice :-) . Pokud si toužíte nahradit zmeškané lekce z minulého pololetí, lze to pouze tehdy, pokud jste řádně zapsáni v novém pololetí a máte kurz uhrazen. (Také záleží na kapacitě sálu, ne vždy vznikne na lekci prostor pro náhrady). Rozdílné ceny za kurzy vycházejí ze skutečnosti, že na některý kurz vychází více nepracovních dní. 

- S ohledem na skutečnost, že pravidelné vedení lekcí je pro mě naprosto závazné a vyžaduje určité fixní náklady (nájem prostor, pojištění proti úrazu a škodě, investice do nákupu pomůcek, investice do dalšího vzdělávání a další náklady totožné pro všecny OSVČ), není možné kurzovné vracet ani odečítat nevychozené lekce z platby následujícího období.

- Zameškané lekce v rámci kurzu cvičení pro dospělé či děti (ve školkách a školách či jiných kurzech) propadají. 

- Rušení INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ (jógová terapie, pilates, konzultace) je možné 24h před začátkem setkání. Po tomto termínu je lekce účtováná v plném rozsahu.  

Uhrazením kurzu převodem na níže uvedený účet vyjadřujete svůj souhlas s výše shrnutými podmínkami. 

Platby za jednotlivé kurzy prosím posílejte (po odsouhlasení zapsání do kurzu z mé strany) na účet KB 107-9293590227/0100. Do poznámky uveďte jméno toho, kdo bude cvičit, zvolený den a typ cvičení. Na všechny platby vystavuji automaticky doklad, případně na vyžádání i fakturu, kterou občas vyžaduje pojišťovna. Obvykle pojišťovny přispívají kolem 500Kč ročně na cvičení, které nabízím. Platba kurzu v hotovosti není s ohledem na nově uzákoněné podmínky pro podnikatale možná. 

Pokud budu potřebovat (výjimečně) lekce zrušit já, vše nahradím. (náhrady probíhají obvykle na konci pololetí)