Jóga s lvíčkem 

aneb proč cvičit s dětmi jógu

Jako dvojnásobná máma jsem se při výchově svých ratolesti mnohokrát dostala do slepé uličky. Při zoufalém záchvatu nezvladatelných emocí své dcery jsem nejprve vyčkávala coby trpělivá matka, pak se na řadu dostalo „rozumné slovo“, když i to selhávalo, přicházely zákazy, výhružky a ke slovu se párkrát dostala i má ruka coby násilný ukazatel směru. Můj klid byl tentam. Nakonec jsem se ve víru nezvladatelných emocí ocitala já a mé děti se nestačily divit. Tudy cesta nevede… Jak tedy spolehlivě pomoci sobě a zprostředkovaně tedy i svým dětem? Naše psychické rozpoložení se totiž přímo odráží na náladě našich dětí.

Na své životní cestě jsem, díky bohu, potkala jógu. Věřím, že nepřišla náhodou. Vše se děje v souvislostech a dnes již vím, že mně, zlehka doutnajícímu ohni, kterému vždy stačila jen malá jiskra k tomu, aby se dostal mimo kontrolu, bylo potřeba nástroje, jenž mi pomůže ukáznit mé energie. Stačilo, abych je lépe pochopila.

Děti jsou krásné bytosti, které spoustu toho důležitého již ví. Věta, že se od nich máme co učit, už zní jako otřepané klišé (navzdory své výmluvnosti). Existují však oblasti, ve kterých je dobré děti vhodně nasměrovat, podpořit je.

Naše dcery a synové přicházejí na svět jako různě zralé bytosti. Je jen na nás, do jaké míry si připustíme souvislost mezi naším vlastním uvědomováním si souvislostí v životě v okamžiku početí a jejich mentálním a duševním naladěním. Každopádně si přišly po svou zkušenost, jsou tady správně. My jim však můžeme svým vhodným chováním a nastavením podmínek pomoci pochopit, dříve, než by se ke své zkušenosti „doplácaly samy“.

 

Pět poznání, pro které si lidské duše přišly na tento svět:

1.       Umět naslouchat sám sobě, vnímat své potřeby.

2.       Naučit se své potřeby uspokojovat s ohledem a s respektem ke svému okolí.

3.       Vědomě pracovat se svým tělem. Být si vědom toho, co se v těle děje automaticky a toho, co můžu ovlivnit.

4.       Znovu se rozvzpomenout na opravdové lidské hodnoty a jednat v souladu s nimi.

5.       Uvědomit si, že díky každičké prohře můžu později vyhrát.

 

Jako uvědomělí rodiče můžeme své děti podporovat na jejich cestě již od jejich narození 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po všechna ta léta, dokud neopustí rodné hnízdo. Ale buďme upřímní, i my dospělí jsme jen lidé (neustále hledající a tápající) a často potřebujeme jednoduše vypnout a soustředit se právě na ty své potřeby. Ve směrování našich ratolestí nám může někdo i něco pomoci. Lektor, který si získá naši důvěru v kombinaci s jógou, nechť je nám spolehlivou berličkou.

 

V čem podporuje jóga naše děti ve vývoji?

1.       Naučí je uvědomovat si, co cítí ve svém těle a jaké prožívají emoce.

2.       Krok po kroku si osvojí jemnou práci s tělem. Jóga dětem přirozeně pomůže rozproudit a uvolnit energie. Děti si osvojí správné návyky fyziologického a zdravého cvičení.

3.       Jóga přirozeně rozvíjí dech a napravuje jeho nedokonalosti (dušnost, astma atd.)

4.       Pomaličku a vědomě budou děti přistupovat ke svým emocím. Naučí se je ventilovat takovým způsobem, který je přijatelný i pro jejich okolí.

5.       Děti se postupně rozvzpomenou, že hodnoty jako respekt, pokora, neubližování, pravdivost, nepřivlastňování, čistota, štěstí a láska jsou jim vlastní a uvědomí si, že život v souladu s nimi je jako plout na plachetnici po klidném moři s mírným větrem v zádech.

 

A co mohu více udělat já jako rodič pro to, aby se mé dítě cítilo šťastné, vyrovnané a spokojené? Jako máma nebo táta stačí, když své dítě přijmu přesně takové, jaké je, a obejmu ho do láskyplné náruče. To ostatní a výše zmíněné totiž opravdu milované dítě postupně a časem objeví samo v sobě.

A proč jóga s lvíčkem? Pozice lva totiž umožňuje bleskově ze sebe vychrlit všechno to nežádoucí včetně pocitů zlosti, hněvu, bolesti a nespravedlnosti. Přesně jako když zařve lev. Proto s sebou na lekce cvičení s dětmi vždycky nosím malého plyšového lvíčka. Děti se na začátku zbaví všech (i domnělých) pocitů příkoří a opětovně se otevřou…